Hvorfor ERIBA?

ERIBA gør enhver glad for at rejse.

Ved anskaffelsen af en campingvogn spiller mange kriterier en vigtig rolle. Det drejer sig jo om en investering, som man håber at drage nytte af i årevis, ja sommetider endda i årtier, og hvormed man kan nyde livet og ferierne, og som giver en frihed og uafhængighed. Hvad er derfor mere nærliggende end at henvende sig til en renommeret udbyder og markedsførende i Europa og informere sig om dennes alsidige udbud? ;

ERIBA-kunder har ved alle vores produktudviklinger krav på at få et velfremstillet køretøj med komfort på højeste niveau, og at anskaffelsen af det også svarer sig økonomisk. Af netop disse grunde er det ved afgørelser om køb af en campingvogn umuligt at komme udenom første klasses producenten fra Bad Waldsee. Ud over at levere køretøjer af høj kvalitet fremmer virksomheden HYMER også den mobile fritidsform på mange andre niveauer og giver campinglivets venner de bedste forudsætninger på deres rejser.