HYMER-Smart-Battery-systemet

Innovativt energisystem för mer oberoende på resan

Med det revolutionära HYMER-Smart-Battery-systemet erbjuder HYMER en unik lösning för energiförsörjning för fritidsfordon.

Det nya systemet kombinerar den utmärkta prestandan för litiumbatterier med de låga kostnaderna för gängse blybatterier. Energi lagras då både i litium- och blybatterier och laddningsstatusen regleras på ett intelligent sätt, vilket ökar effektiviteten och uppnår ett betydligt längre oberoende. Resultatet är en betydligt bättre prestanda, ett tydligt ökat oberoende, hela systemet får en enorm ökning av livslängden och därigenom lägre totala kostnader räknat på den totala driftstiden.

HYMER-Smart-Battery-systemet

Från och med nu är du inte bara oberoende på resan. Med HYMER-Smart-Battery-systemet har du nu all frihet när det behövs ett oberoende fordonsnät mitt ute i ingenstans. När man har hittat den perfekta platsen finns det med nya HYMER-Smart-Battery-systemet nu inte någon anledning att åka iväg igen direkt. Systemet finns för alla HYMER husbilar HYMERCAR camper vans.

Goda nyheter: Hymer-Smart-Battery-systemet kan också installeras i äldre fordon som HYMER originaldelar och tillbehör.

Logo

HYMER Smart Battery-system har vunnit det redaktionella priset i kategorin "bästa tillbehörsnyhet". !

Hur fungerar HYMER-Smart-Battery-systemet?

HY-Tec-litiumbatteriet 135 (LiFePo4*) består av 6 separata LE300 Lithium-Extension-Battery-moduler (LE300). Den här utökningsbara lösningen ökar kapaciteten och prestandan för blybatterierna och ökar samtidigt effektiviteten och livslängden för hela systemet. Litiumbatterierna ansluts parallellt med blybatterierna. Litiumbatterierna övertar de flera laddningscyklerna och blybatterierna fungerar som backuplagring.

* Litium-järnfosfat-säker och robust litiumteknologi

HYMER Smart Battery System 1 2 3 4

Föredragen laddning av blybatteriet

Systemet ser alltid till att blybatterierna laddas upp först.

Laddning av litiumbatteriet

Överskottsenergi lagras sedan av litiumbatterierna.

Föredragen urladdning av litiumbatteriet

Omvänt laddas först litiumbatterierna ur vid strömanvändningen så att livslängden för blybatteriet ökas tydligt.

Urladdning av blybatteriet

Tack vare integrerad urladdningshantering känner litiumbatterierna av blybatteriets spänning. På så vis försörjs fordonets elnät företrädesvis från de cykelfasta litiumbatterierna. Ökad strömförbrukning försörjs parallellt med bly- och litiumbatterierna för att belasta båda batterierna mindre. Resultatet: En pålitlig och stabil energiförsörjning på resan. Särskilt när det inte finns någon extern strömkälla i närheten.

Vad talar för HYMER-Smart-Battery-systemet?

Litiumbatterier har med 10 års hållbarhet principiellt en tydligt högre livslängd än standardblybatterier (ca. 3 år). Genom HYMER-Smart-Battery-systemet ökas även livslängden för blybatteriet vid optimal användning.

Dessutom ger det nya batterisystemet en signifikant ökning av batterieffektiviteten upp till 80% (normalt 50%). Jämfört med jämförbara blybatterier, leder detta till en märkbar ökning av självförsörjning samtidigt som viktminskningen minskas.

Föredragen laddning av blybatteriet

* Vänligen observera att värden för AGM-batteriet är riktvärden. De här värdena kan variera starkt beroende på skick och användning.
** Litiumbatteriet används företrädesvis och blybatteriet hålls fullt uppladdat, typiskt är därför då laddningscyklerna som används med blybatteriet betydligt färre. Blybatteriet förblir med full laddningsstatus, vilket motverkar prestandareducerande sulfatering.
*** Typisk förbrukning innehåller genomsnittlig användning med: 5 h 20 W ljus (100 Wh), 4 h TV (70 Wh), 10 min resehårtork (130 Wh), standbyförbrukning, mobilladdning, trappsteg, vattenpump, ventilation.

Översikt med alla fördelar:

 • Ökad kapacitet vid typisk konsumtion från 1,4 dagar till upp till 9,6 dagar
 • Minst 5 kg viktbesparing med nästan dubbelt så stor kapacitet!
 • Betydande prisfördel jämfört med jämförbara litium- och blybatterier
 • Förbättring av batteriets livslängd
 • Vintertätt övergripande system
 • Förbättrad batterieffektivitet (från 50% upp till 80%)
 • Ingen särskild laddningsteknik krävs

Aktuella priser finns i prislistan för respektive fordonsserie.

Riktlinjer och certifieringar

HY-TEC litiumbatteriet 135 har utvecklats och testats enligt följande standarder / riktlinjer:

 • CE
 • UN38.3
 • 2014/30/EC (electromagnetic compatibility) as of February 26th 2014
 • DIN EN 61000-3-2: 2015
 • DIN EN 61000-3-3: 2014
 • DIN EN 61000-6-1: 2007
 • DIN EN 61000-6-3: 2011
 • IEC 62619: 2017
 • IEC 62133: 2012

Vidare testades HY-Tec litiumbatteriet 135 framgångsrikt för ett temperaturcykeltest och ett skakningstest. Båda testen utfördes på LV124 vid TÜV Rheinland.

HY-TEC litiumbatteriet 135 är godkänt för användning i motorfordon och har ECE-testmärket E24 * 10R05 / 01 * 2471 * 00.

CE-Logo

Källsorteringsinformation
Kassera inte batteriet i avfallsbehållaren, utan återvinn elektronik, batterier och förpackningsmaterial enligt lokala föreskrifter. Vänligen följ de lokala riktlinjer för respektive land. Ta bort batteriernas kontaktytor med tejp innan du tar bort batterierna.
Enligt EU-direktiv 2012/19 / EU måste föråldrade elektriska apparater kasseras och enligt EU-direktiv 2006/66 / EG måste defekta eller använda batterier samlas separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. I Tyskland regleras samlingen av GRS (http://www.grs-batterien.de).

HYMER smart batterisystem även för husvagnar!

Upplev friheten för överlägsen teknik i husvagnar också: Kombinationen av litium- och blybatterier i det nya HYMER Smart-batteriet utökar oberoende av externa strömkällor med en typisk förbrukning från 1,4 till upp till 9,6 dagar, vilket ökar batteriets effektivitet från 50 upp till 80 procent, detta ger en viktminskning på minst 5 kilo med nästan dubbelt så stor kapacitet samtidigt som livslängden tredubblas till cirka 10 år. Tillgänglig för alla versioner av ERIBA Touring, Nova GL, Nova SL och Nova S-serien.

HYMER Smart Batterisystem är endast tillgängligt tillsammans med ERIBA självförsörjnings-paketet.

HYMER Smart Batterisystem även för eftermontering!

Njut av mer självförsörjning med det kraftfulla HYMER Smart Battery-system för eftermontering av HYMER originaldelar och tillbehör. Lämplig för HYMER husbilar och HYMER CAR Camper Vans från modellår 2015.

HYMER Smart Batterisystem erbjuds i två olika eftermonteringspaket.

För ytterligare information och priser, besök www.hymer-original-zubehoer.com.