Utgivning

Kombinerad utgivningsinformation (leverantörs-ID) från tyska telemedialagen (Telemediengesetz – TMG), statliga avtalet gällande media (Medienstaatsvertrag – MStV) och information enligt den tyska förordningen om informationsplikt avseende tjänster (Informationen gemäß Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung – DL-InfoV) baserande på EU:s tjänstedirektiv (direktiv 2006/123/EG Europeiska unionens officiella tidning EU2006, L376/36 ”tjänstedirektivet”)

Företag och därmed ansvarigt för den kommersiella och affärsmässiga webbplatsen är Hymer GmbH & Co. KG, företrätt av de verkställande direktörerna Christian Bauer, Markus Dorner och Hans-Georg Rauh.

Information i enlighet med § 2 stycke 1 tyska förordningen om tjänste- och informationsplikt (tysk förkortning DL-InfoV) 
Den här webbplatsen är information tillhandahållen av

Hymer GmbH & Co. KG 
Holzstraße 19 
D-88339 Bad Waldsee/GERMANY

E-post: info@hymer.com 
Internet: www.hymer.com
Telefon: +49 (0) 7524 999-0
Telefax: +49 (0) 7524 999-220

Säte för Hymer GmbH & Co. KG: D-88339 Bad Waldsee 
Amtsgericht Ulm, HRA 724395 
Personligt ansvarig bolagsman: HYMER-ERIBA GmbH (Amtsgericht Ulm HRB 726769) 
Rättslig form: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)

Tillämpningsbar rätt: Rätten för Förbundsrepubliken Tyskland (BRD)

Finanzamt Ravensburg 
VAT-nummer: DE 298 318 108

Behöriga företrädare, verkställande direktörer: Christian Bauer, Markus Dorner och Hans-Georg Rauh


Ansvarig kammare
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben
Lindenstraße 2 
D-88250 Weingarten
E-post: info@weingarten.ihk.de
Internet: www.weingarten.ihk.de


Ansvarig för journalistiska och redaktionella bidrag:
Claudia Plöckl, medarbetare generell marknadsföring/området internet
E-post: Claudia.Ploeckl@hymer.com 
Holzstraße 19, D-88339 Bad Waldsee


Publicering av kontaktuppgifter för dataskyddsombud enligt art. 37 avsnitt 7 EU-GDPR
Externt dataskyddsombud enligt art. 37 EU-GDPR/§ 38 i tyska federala dataskyddslagen (BDSG)-ny:
Herr Stefan Fischerkeller – Deutsche Datenschutzkanzlei
Telefon: +49 7542 / 94921-01
E-post: datenschutz@hymer.com


D-U-N-S®-nummer (Data Universal Numbering System)
D-U-N-S®-numret är en 9-siffrig unik identifieringskod definierad av företaget Dun & Bradstreet. Sifferkoden, erkänd internationellt som standard, är till för att entydigt identifiera ett enskilt företag. D-U-N-S®-nummer: 313395505


Teknisk hantering av den här webbplatsen:
Pansoft GmbH   
Tullastr. 28  
76131 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721 62532 0   
E-Mail: info@pansoft.de
Web: www.pansoft.de


Utformning av den här webbplatsen:
SYZYGY Deutschland GmbH
Horextraße 28
61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon: +49 (0) 6172 9488 100
E-post: info@syzygy.de
Internet: www.syzygy.de


Kännetecken för tjänsterna från Hymer GmbH & Co. KG:
Utveckling och konstruktion av husbilar och husvagnar


Prisuppgifter enligt § 4 i tyska förordningen om tjänste- och informationsplikt (tysk förkortning DL-InfoV) och tyska prisuppgiftsförordningen (tysk förkortning PAngV)
Priserna anges på de aktuella ställena (exempelvis fordonskonfigurator). Hymer GmbH & Co. KG tar på förfrågan gärna fram en offert.


© Copyright
Med ensamrätt. Text, bilder och grafik plus placeringen av dessa på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen och andra skyddslagar. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, spridas, förändras eller göras åtkomliga för tredje part för kommersiella syften.


© Copyright bildkällor:
Hymer GmbH & Co. KG


Tvistlösning på nätet
EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet, den finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plattformen för tvistlösning på nätet fungerar som kontaktpunkt för att bilägga tvister utanför domstol gällande avtalsplikter som uppkommer från köpeavtal på nätet.

Vi deltar inte i någon tvistlösning från något tvistlösningsorgan i enlighet med tyska konsumentskyddslagen (VSBG) och är inte heller förpliktigade att göra det.