Rättslig information

Ansvarsfrihet

Webbplatsen tillhör Hymer GmbH & Co. KG; alla rättigheter på webbplatsen är Hymer GmbH & Co. KG:s. Hymer GmbH & Co. KG ansvarar inte på något sätt för indirekta, medelbara, tillfälliga skador eller följdskador, vilka kan uppstå till följd av användningen av den här webbplatsen. All information som publiceras via webbplatsen ställs till förfogande Hymer GmbH & Co. KG så gott vi kan. All denna information motiverar dock inte, i den mån det är juridiskt tillåtet, varken till någon garanti, till något löfte eller till något ansvar från Hymer GmbH & Co. KG:s sida.

Hymer GmbH & Co. KG kan på eget bevåg och när som helst och utan övertagande av ansvar och utan tillkännagivande ändra den här webbplatsen helt eller delvis eller ta bort den. Genom att lägga in en länk till externa webbplatser (”hyperlänkar”) tillägnar sig Hymer GmbH & Co. KG varken denna webbplats eller dess innehåll. Vidare ansvarar inte Hymer GmbH & Co. KG för att den här webbplatsen eller dess innehåll är tillgängligt.

Bilder på webbplatsen ska ses som rena exempel och kan även visa specialutrustning, tillbehör och fordonsdekoration som inte ingår i fordonets standardutrustning. Specialutrustningen har tagits upp i respektive gällande prislista och kan fås mot det pristillägg som anges där.

Enstaka bilder kan även innehålla produkter och tjänster som inte erbjuds i vissa länder. Uppgifter om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga föreskrifter och deras respektive inverkan gäller endast för det land som prisuppgifterna avser. För våra avtalspartner är priserna att betrakta som ej bindande prisrekommendationer inklusive gällande moms i respektive land. Be därför om den senaste versionen hos en filial eller avtalspartner.

Vi förbehåller oss rätten att under loppet av modellseriernas livslängd ändra utrustningsdetaljer eller genomföra produktförbättringar som inte är avbildade på fotografierna. Hit räknas vissa ändringar i konstruktion eller formgivning, avvikelser i färgton samt ändringar i leverans- eller tjänsteomfånget, under förutsättning att ändringarna eller avvikelserna är rimliga för kunderna med hänsyn till våra intressen. Vi ansvarar inte för fel som berör innehåll eller ändringar.

Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestation, dimensioner och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen för fabrikstoleranser (max +/– 5 %) är möjligt och tillåtet – motsvarar förefintliga kunskaper vid tidpunkten för publicering.

Uppgifterna uppfyller de europeiska homologationsdirektiven; fram till köpet av fordonet resp. till att det levereras kan dessa ändras. Din HYMER-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar och standardmässig leveransomfattning.

Observera: Tyska lagen om lika behandling (AGG)

För att göra det hela enklare att läsa har vi avstått från att differentiera mellan könen. Hithörande begrepp gäller i likabehandlingens mening för båda könen.


Denna information om utgivning och försäkran om dataskydd har skapats av:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de