Legal informatie

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De website wordt beheerd door Hymer GmbH & Co. KG; alle rechten op de website behoren toe aan Hymer GmbH & Co. KG. Hymer GmbH & Co. KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg-, incidentele of vervolgschade als gevolg of gevolg van het gebruik van deze website. Alle op de website gepubliceerde informatie is gedaan naar beste weten van Hymer GmbH & Co. KG. Al deze informatie vormt echter, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantie, toezegging of aansprakelijkheid van de zijde van Hymer GmbH & Co. KG.

Hymer GmbH & Co. KG kan naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze website geheel of gedeeltelijk wijzigen of de werking ervan beëindigen. Door te linken naar websites van derden ("hyperlinks"), neemt Hymer GmbH & Co. KG die website of de inhoud ervan niet over. Bovendien is Hymer GmbH & Co. KG niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van die website of de inhoud ervan.

Houd er rekening mee dat voor de Nederlandse aangeboden modellen en uitrustingscomponenten kunnen afwijken van de beschrijvingen en informatie die hier worden gegeven. De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld en kunnen optionele extra's, accessoires en autodecoraties bevatten die niet standaard worden meegeleverd. Optionele extra's zijn opgenomen in de huidige prijslijst en beschikbaar tegen de aangegeven meerprijs. We behouden ons het recht voor om de apparatuur te wijzigen of productverbeteringen aan te brengen die niet op de foto's worden getoond tijdens de levenscyclus van de modellenreeksen. Voor inhoudelijke fouten en wijzigingen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De details van leveringstermijnen, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten van het voertuig komen overeen met de momenteel geldende informatie - afwijkingen binnen de fabrieksgrenzen (max. +/- 5%) zijn mogelijk en toegestaan.

Deze gegevens voldoen aan de Europese homologatieregels, die kunnen veranderen tot het moment van aankoop of levering van het voertuig. Uw HYMER-dealer informeert u graag over de wijzigingen en over de standaard leveringstermijn.

Opmerking: Algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG)

Om het lezen te vergemakkelijken, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen geslachten. Relevante termen zijn van toepassing op beide geslachten in naam van gelijke behandeling.


Deze juridische kennisgeving en de verklaring over de bescherming van gegevens zijn geschreven door:

Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München
www.deutsche-datenschutzkanzlei.de