Essentiële terminologie en wettelijke voorschriften
voor gewichtsspecificaties en tests voor caravans en campers

Gewichtsvoorschriften

De gewichtsspecificaties en -tests voor caravans en campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze handelaars en de ERIBA-configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.
 • 1. Technisch toelaatbare maximummassa

  De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete. 

  2. Massa in rijklare toestand

  Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:

  • het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
  • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
  • de 100 % gevulde watertank of rijtank volgens de specificaties van de fabrikant en een 100 % gevulde aluminium gasfles. 

  Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden. Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:  

  • Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
  • Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%: 80 kg
  • Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg

  Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model.
  ERIBA doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door ERIBA gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

  3. Optionele uitrusting en feitelijke massa

  Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnescherm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.

  De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.  

  4. Nuttige massa en minimale nuttige massa

  De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden. 

  De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
  Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L) 

  Hierbij geldt: “n” = maximum aantal slaapplaatsen en “L” = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel).
  Het maximum aantal slaapplaatsen komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaapplaatsen van het individuele voertuig.
  Voor een caravan met 6 toegestane slaapplaatsen en een totale lengte van de opbouw van het voertuigk van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

  Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

    2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
  - 1.750 kg massa in rijklare toestand
  - 130 kg minimale nuttige massa
  = 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

  Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.

  Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:

    2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
  - 1.785 kg

  feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)

  - 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
  = 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa von 130 kg)

  Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt ERIBA verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door ERIBA geleverde voertuigen.

  Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal ERIBA samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.  

  5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen

  Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:

    2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
  - 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg) 
  - 90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
  = 125 kg feitelijk laadvermogen

  Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand. 

  We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden.  Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.modellenoverzicht

 • 1. Technisch toelaatbare maximummassa

  De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een  overtreding die met een boete kan worden bestraft.

  2. Massa in rijklare toestand

  Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten: 

  • het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen; 
  • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
  • de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
  • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
  • de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg. 

  Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. 
  Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld: 

  • massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg 
  • wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg
  • wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg

  U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. ERIBA doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door ERIBA gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

  3. Massa van de passagiers

  Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg. 

  4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

  De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bIJv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd. 
  De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijk gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag het feitelijk gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

  5. Nuttige massa en minimale nuttige massa 

  De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa  wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
  minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
  Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.
  Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

  Om te garanderen dat de minimale nuttige massattige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:

    3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
  - 2.850 kg massa in rijklare toestand
  - 3*75 kg massa van de passagiers
  - 100 kg minimaal nuttige massa
  = 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

  Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor het massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien het maximaal toelaatbare gewicht voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan het minimale nuttige massa van 100 kg rekenkundig wordt voldaan op bais van het massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen overeenkomstig nuttige massa meer. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:

    3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
  - 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
  - 3*75 kg massa van de passagiers
  - 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
  = 43 kg feitelijk nuttige massa (< minimale nuttige massa van 100 kg)

  Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt ERIBA verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door ERIBA geleverde voertuigen. 
  Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal ERIBA samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtsverhoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd. 

  6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

  Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:

    3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
  - 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
  - 3*75 kg massa van de passagiers
  - 150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
  = 218 kg feitelijk nuttige massa

  Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.
  Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.

Gewichten ABC

Hier vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen en interessante informatie over het onderwerp gewichten en belading van motorhomes.

1. Wat is de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand?

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een  overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Wat is de massa in rijklare toestand? 

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. 

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten: 

 • het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen; 
 • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
 • de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
 • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
 • de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg. 

3. Wat is de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting?

De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een door ERIBA per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door ERIBA geleverde voertuigen.

4. Wat is de massa van de passagiers?

Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg. 

5. Wat is de vaste minimale nuttige massa voor campers en hoe kan ik dat berekenen?

De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd.

Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend: 10 * (n + L); Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters. Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. Hoe moet ik rekening houden met het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten?

Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden. 

7. Hoe moet ik de Variozitting berekenen?

De Vario-Seat is een optionele 5e zitplaats die bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers als een gewone zitplaats moet worden beschouwd. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze handelaars.

8. Waar komen de terminologieën vandaan en wat is de rechtsgrondslag van de informatie?

Om u in onze verkoopdocumenten (gedrukt en digitaal) zo goed en transparant mogelijke informatie over de gewichten te geven, volgen wij in het algemeen de terminologie die de wet voorschrijft. Sinds 06.07.2022 zijn deze met name gedefinieerd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 (voorheen: Verordening (EU) nr. 1230/2012). De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 is online beschikbaar in de verschillende EU-talen: https://eur-lex.europa.eu

9. Wat is de feitelijke massa van het voertuig?

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 ) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa van het voertuig genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als element van de feitelijke massa – een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie eveneens nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

10. Welke middelen staan mij ter beschikking indien in een uitzonderlijk geval het feitelijk laadvermogen aan het einde van de productielijn lager is dan het minimum laadvermogen?

Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermorgen door een toelaatbare gewichtsafwijking van de massa in rijklare toestand naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de handelaar vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij bv. de lading van het voertuig zullen verhogen, het aantal zitplaatsen zullen verminderen of optionele uitrustingen zullen verwijderen. 

11. Waarom wordt de feitelijk gewogen massa van het voertuig weergegeven als ik het koop? Wat betekent dit voor mij? 

Om een optimale transparantie over de gewichten van onze voertuigen te garanderen, sturen wij het resultaat van de weging van het voertuig aan het einde van de productielijn (d.w.z. de informatie over de feitelijk gewogen massa van het voertuig en het resterende laadvermogen), samen met de factuur naar onze handelaars. Zij zijn verplicht deze informatie aan u door te geven. Indien dit niet is gebeurd, kunt u contact opnemen met uw handelaar en de informatie opvragen. 

Onze weegschalen voldoen aan alle wettelijke en standaardeisen en worden regelmatig onderhouden, getest en geijkt. Toch kan een kleine tolerantie technisch niet worden vermeden. Bovendien kan het gewicht van het voertuig licht variëren door weersinvloeden en bv. de daarmee gepaard gaande opname of afgifte van vocht. Het feitelijk gewicht van het voertuig kan daarom afwijken van het opgegeven feitelijk gewicht.

12. Waarop moet ik letten bij een latere vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa?

Bij een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de technisch toelaatbare maximummassa verminderd en door het alternatieve chassis ook het resterende laadvermogen. Door de wijziging van de technisch toelaatbare massa kan een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa invloed hebben op het toegestane aantal zitplaatsen, het chassis en de motorvariant. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze handelaars. 
Als u het gewicht van uw voertuig op een later tijdstip wilt laten verminderen, kunt u deze vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa door de Technische Dienst laten uitvoeren. In uw eigen belang raden wij u aan er altijd voor te zorgen dat alle wettelijke massawaarden in acht worden genomen. 

De nieuwe technisch toelaatbare maximummassa (vanwege een verhoging /vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa) van het voertuig kan leiden tot wijzigingen in de wettelijke voorschriften. Dit geldt met name voor de wegenverkeerswet, het wegenverkeersreglement, de tolvoorschriften en aspecten van de belasting- en verzekeringswetgeving. Informeer u daarom over de geldende wettelijke regelingen m.b.t. de nieuwe technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en win hierover advies in bij de bevoegde instanties. 

13. Waarop moet ik letten als ik achteraf accessoires op mijn voertuig monteer of door de handelaar laat monteren?

Indien u besluit achteraf accessoires op het voertuig te (laten) monteren, moet u vooraf de massawaarden van de accessoires en van uw voertuig controleren en ervoor zorgen dat alle wettelijke massawaarden, met name de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de assen, in acht worden genomen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de accessoires. Houd er rekening mee dat het achteraf aanbrengen van accessoires uw laadvermogen dienovereenkomstig vermindert en de asbelasting beïnvloedt.